Bông thủy tinh  • Bông thủy tinh là loại sản phẩm sử dụng tốt cho việc bảo ôn lạnh, cách âm và cách nhiệt mái nhà xưởng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Sản phẩm được sản xuất với nhiều tỷ trọng khác nhau và đạt tỷ trọng tới 120kg/m3. được sản xuất đưới dạng trơn hoặc có giấy tráng nhôm.